« terug naar vorige pagina

Onze visie

Ons motto is; samen werken aan uw gezondheid.

Wij hebben aandacht voor de individuele vragen, wensen en behoeften van de patiënt en we stimuleren het vermogen van de patiënt om met zijn fysieke, emotionele en sociale uitdagingen om te gaan. We stimuleren dat de patiënt hierin zelf de sturing heeft. Hierin werken we samen met diverse disciplines in onze wijk, gemeente of regio.

Visie:

Wij leveren deskundige en betrouwbare huisartsenzorg op een duurzame wijze.

Deskundige zorg betekent voor ons volgens de NHG standaarden en de wetenschappelijke ontwikkelingen.

Betrouwbaar betekent voor ons goed bereikbaar, aandacht voor privacy, duidelijkheid over wat wij doen en wanneer voor onze patiënten.

Duurzaam betekent voor ons klimaatvriendelijk en financieel haalbaar in de toekomst.  Om het financieel haalbaar te houden, kijken we naar wat de patiënt zelf kan doen, wat vanuit de samenleving geboden kan worden en welke professionele ondersteuning nodig is. Tav de professionele ondersteuning kijken we naar de juiste zorg op de juiste plaats en zo dicht mogelijk bij huis. Klimaatvriendelijk betekent voor ons dat wij in onze dagelijkse processen kijken of er milieuvriendelijke alternatieven zijn.

Kernwaarden:

  • Wij zorgen voor een werkklimaat waarin werkplezier, betrokkenheid, vertrouwen, collegialiteit en gelijkwaardigheid centraal staat.
  • Wij werken als team van huisartsen, doktersassistentes- en praktijkondersteuners voor laagdrempelige zorg voor onze patiënten.
  • Onze werkwijze is efficiënt, duurzaam en toekomstbesteding, ondernemend en we zorgen voor een financieel gezonde organisatie.
  • Wij onderschrijven de vier kernwaarden van de toekomstige huisartsenzorg; persoonsgericht, gericht op medische vragen, continu en gezamenlijk.
  • We leveren eerstelijnsgeneeskunde in de breedste zin.
  • Wij dragen ons steentje bij aan de ontwikkeling van de eerstelijns zorg door zorgverleners op te leiden en te participeren in (wetenschappelijk) onderzoek.

Januari 2022